Tenda Espírita Caxana

Fé e Caridade

EXU LA RA RA ?
LA RA RA ?
? MOJUBÁ!
ELE ? EXU ? DO KER? KER?!
ELE ? EXU ? DO KER? KERÁ!